Allt detta ingår i en webbplats på Bobrf.se


 

Detta är bl. a. föreningens välkomstsida. Den ger en överblick över innehållet på webbplatsen.

Här kan föreningen med bild och text
bl. a. presentera:
• Kontaktinformation
• Fastigheten
• Föreningen
• Mäklarinformation

Färdiga funktioner på de publika sidorna:

Service- och felanmälan
Via ett formulär på webbsidan kan de boende i föreningen enkelt rapportera om något behöver åtgärdas. Via mail blir den ansvarige (tex någon i styrelsen eller en fastighetsskötare) underrättad om att ett nytt ärende skickats in och av vem.

Aktivitetskalender
I aktivitetskalender är det lätt att informera föreningens medlemmar om aktuella händelser, (tex datum för nästa styrelsemöte, sopning eller besiktning).

 

 

 

Detta är föreningens webbaserade styrelserum.

Här kan styrelsen lagra och dokumentera allt som rör föreningen och fastigheten.

Webbplatsen på Bobrf.se leveraras med en färdig struktur där föreningen kan börja arbeta på en gång.

På den färdiga strukturen där styrelsen kan ladda upp dokument finns sidor för bl. a:
• Avtal
• Fastighetsdokumentation
• Ritningar
• Lägenhetsregister
• Underhållsplaner
• Protokoll
• Arkiv
• Mallar

Det är väldigt enkelt att lägga till, ta bort och ändra i strukturen.

 

Här kan styrelsen presentera protokoll och beslut som har tagits. Det som presenteras här blir tillgängligt för alla föreningens medlemmar.

Detta ingår:    
     
Domännamn:   förening.bobrf.se

Utrymme på webbhotell:   500 Mb

Administratörinloggning:   1 st

Inloggning för styrelsemedlemmar:  

10 st


Gemensam medlemsinloggning:   1 st
     
   
 


  


© Interactive Documentation i Eskilstuna AB, Indoc ABOm webbplatsen